Monitoring

Monitoring w Azure jest tematem bardzo szerokim i można podejść do omówienia aspektów z kilku stron. Zacznę jak najprościej się da 🙂 Azure Monitor – pozwala monitorować aplikacje, diagnozować usterki, uzyskać informacje gdzie jest wąskie gardło w działaniu aplikacji.

Virtual Machine – Azure CLI part#4 – ARM Templates

How to create virtual machines using ARM Templates (JSON) Plan: Create two virtual machines in two virtual networks.  First we need to create resource group because ARM Template cannot do it. I use simple Azure CLI command: az group create –name OURGROUP –location westus2 To execute our ARM Template just …

PowerShell Desired State Configuration

Co to jest DSC (PowerShell Desired State Configuration)? Jest to tak naprawdę rozszerzenie powershell’a o dodatkowe możliwości tworzenia skryptów konfiguracyjnych. Za pomocą skryptów konfiguracyjnych można zarządzać serwerami. Czyli tak naprawdę nie zarządzamy serwerami tylko konfiguracją, która jest aplikowana na serwery. Na przykład skrypt może umożliwić sprawdzenie serwerów pod kontem oczekiwanej …

Maszyna wirtualna – Azure CLI cz.3 – Load Balancer

Tworzenie maszyny wirtualnej przy pomocy Azure CLI część 3 – Load Balancer Założenia dotyczące środowiska. Dwie maszyny wirtualne spięte w Availability Set. Z Internetu łączymy się poprzez publiczny adres IP do load balancera, który kieruje odpowiednio ruch do VM01 lub VM02 w zależności jakiego portu użyjemy – 5000 lub 5001 …

Restore VM / File

Przed wykonaniem restore należy utworzyć “storage account” lub skorzystać już z istniejącego. Bez niego nie uda się odtworzyć maszyny wirtualnej. Przechodzimy do wcześniej utworzonego vault Backup100 i wybieramy “Restore VM” jeśli chcemy odtworzyć całą maszynę wirtualną wybieramy “Restore VM” lub “File Recovery” jeżeli zależy nam tylko na plikach – dyskach. …

Maszyna wirtualna – Azure CLI cz.2

Tworzenie maszyny wirtualnej przy pomocy Azure CLI część 2 Tym razem tworzymy maszynę “ręcznie” krok po kroku. Tworzymy resource group o nazwie GRUPA w lokalizacji westus2 Tworzymy sieć writualną o nazwie MyVnet z adresacją 172.16.0.0/16 i wydzielamy podsieć (subnet) 172.16.1.0/24 o nazwie MySubnet     Tworzymy Network Security Group o …

Backup VM

Backup maszyny wirtualnej Wstępne informacje na temat backupu maszyn wirtualnych. Recovery Services Vault zabezpiecza poniższe zasoby: Azure Resource Manager-deployed VMs Classic VMs Standard storage VMs Premium storage VMs VMs running on Managed Disks VMs encrypted using Azure Disk Encryption Application consistent backup of Windows VMs using VSS and Linux VMs …

Maszyna wirtualna – Azure CLI cz.1

Tworzenie maszyny wirtualnej przy pomocy Azure CLI część 1 Zawsze zaczynamy od stworzenia “resource group” lub dodajemy VM do już istniejącej. W poniższym przypadku wszystko tworzymy od początku a zanim zaczniemy warto sprawdzić dostępne SKU w ulubionej lokalizacji np. westus2 stosując komendę:           Może zdarzyć się, …